صفحه نخست


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/caradir/public_html/web/connect-db.php on line 7

  • عنوان پروژه : Secoya | سکویا
  • تکنولوژی استفاده شده : PHP , MySQL , HTML , CSS , jQuery
  • سیستم استفاده شده : Bidsun
  • آدرس سایت : www.secoya.ir

توضیحات بیشتر:
همکاری با اندیشه نوین (Bidsun)

برخی از مشتریان ما


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/caradir/public_html/web/connect-db.php on line 7
ساهانا : Sahana
ساهانا : Sahana
مشاهده ...
NetOrder | سفارش غذا
NetOrder | سفارش غذا
مشاهده ...
CarAd | آگهی خودرو
CarAd | آگهی خودرو
مشاهده ...
Secoya | سکویا
Secoya | سکویا
مشاهده ...
Saatnik | ساتنیک
Saatnik | ساتنیک
مشاهده ...
Kadoos | کادوس
Kadoos | کادوس
مشاهده ...
نگارخانه
نگارخانه
مشاهده ...
شرک نرم افزاری آریا نویسان
شرک نرم افزاری آریا نویسان
مشاهده ...
فن آوران رشد شمال
فن آوران رشد شمال
مشاهده ...

تلفن تماس : 09371818430